392/2012 Sb.Vyhláška o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2013

Částka: 144 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 23. listopadu 2012 Autor předpisu: Ministerstvo financí
Přijato: 14. listopadu 2012 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2013
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 354/2013 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2014
Původní znění předpisu

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.


Zavřít

392

VYHLÁŠKA

ze dne 14. listopadu 2012

o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2013 

Ministerstvo financí stanoví podle § 189 odst. 4 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce:

§ 1

Základní sazby zahraničního stravného v cizí měně pro rok 2013 jsou stanoveny v příloze k této vyhlášce.

§ 2

Vyhláška č. 379/2011 Sb., o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2012, se zrušuje.

§ 3

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2013.

Ministr:

Ing. Kalousek v. r.

Příloha k vyhlášce č. 392/2012 Sb.

Základní sazby zahraničního stravného pro rok 2013

Příloha PDF (210 kB)
MENU