392/2012 Sb.Vyhláška o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2013

Částka: 144 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 23. listopadu 2012 Autor předpisu: Ministerstvo financí
Přijato: 14. listopadu 2012 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2013
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 354/2013 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2014
Původní znění předpisu

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.


Zavřít
392

VYHLÁŠKA
ze dne 14. listopadu 2012
o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2013


        Ministerstvo financí stanoví podle § 189 odst. 4 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce:


§ 1

        Základní sazby zahraničního stravného v cizí měně pro rok 2013 jsou stanoveny v příloze k této vyhlášce.

§ 2

        Vyhláška č. 379/2011 Sb., o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2012, se zrušuje.


§ 3

        Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2013.


Ministr:
Ing. Kalousek v. r.
Příloha k vyhlášce č. 392/2012 Sb.

Základní sazby zahraničního stravného pro rok 2013
Příloha PDF (210 kB)


MENU