391/2012 Sb.Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, přijatému Parlamentem dne 6. září 2012 a vrácenému prezidentem republiky dne 17. září 2012

Částka: 144 Druh předpisu: Usnesení
Rozeslána dne: 23. listopadu 2012 Autor předpisu: Poslanecká sněmovna
Přijato: 7. listopadu 2012 Nabývá účinnosti: 23. listopadu 2012
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Zavřít
MENU