391/2012 Sb.Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, přijatému Parlamentem dne 6. září 2012 a vrácenému prezidentem republiky dne 17. září 2012

Částka: 144 Druh předpisu: Usnesení
Rozeslána dne: 23. listopadu 2012 Autor předpisu: Poslanecká sněmovna
Přijato: 7. listopadu 2012 Nabývá účinnosti: 23. listopadu 2012
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.


Zavřít
391

USNESENÍ
Poslanecké sněmovny

ze dne 7. listopadu 2012


        Poslanecká sněmovna setrvává na zákonu, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, přijatém Parlamentem dne 6. září 2012 a vráceném prezidentem republiky dne 17. září 2012.


Němcová v. r.

MENU