387/2012 Sb.Vyhláška o státní autorizaci na výstavbu výrobny elektřiny

Částka: 143 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 23. listopadu 2012 Autor předpisu: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Přijato: 13. listopadu 2012 Nabývá účinnosti: 1. prosince 2012
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
387

VYHLÁŠKA
ze dne 13. listopadu 2012
o státní autorizaci na výstavbu výrobny elektřiny


        Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 98a odst. 1 písm. h) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 211/2011 Sb. a zákona č. 165/2012 Sb.:


§ 1

Žádosti

        (1)  Žádost o udělení autorizace podává žadatel Ministerstvu průmyslu a obchodu (dále jen „ministerstvo“), a to pro každou výrobnu elektřiny samostatně. Vzor žádosti o udělení autorizace je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce.

        (2)  Změny údajů nebo jiné závažné skutečnosti vztahující se k udělené autorizaci oznamuje držitel autorizace ministerstvu. Vzor oznámení je uveden v příloze č. 2 k této vyhlášce.

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Žádosti
§ 2 - Posuzování žádostí
§ 3 - Účinnost
Příloha č. 1 - Vzor žádosti o udělení autorizace
Příloha č. 2 - Vzor oznámení
Příloha č. 3 - Vzor žádosti o zrušení autorizace
Zavřít
MENU