354/2012 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 109/2008 Sb., o podmínkách poskytování zvláštních cen veřejně dostupné telefonní služby

Částka: 133 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 29. října 2012 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 3. října 2012 Nabývá účinnosti: 13. listopadu 2012
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 500/2021 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2022
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
354

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 3. října 2012,
kterým se mění nařízení vlády č. 109/2008 Sb., o podmínkách poskytování zvláštních cen
veřejně dostupné telefonní služby        Vláda nařizuje podle § 38 odst. 8 a § 43 odst. 5 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění zákona č. 261/2007 Sb., (dále jen „zákon“):


Čl. I

        Nařízení vlády č. 109/2008 Sb., o podmínkách poskytování zvláštních cen veřejně dostupné telefonní služby, se mění takto:

        1.  § 1 zní:

㤠1

        Osoba se zvláštními sociálními potřebami při prokazování zdravotního postižení uvedeného v § 43 odst. 4 zákona předkládá k nahlédnutí tyto doklady:

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Účinnost
Zavřít
MENU