335/2012 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 266/2009 Sb., o technických požadavcích na námořní zařízení, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 123 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 15. října 2012 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 26. září 2012 Nabývá účinnosti: 20. října 2012
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 345/2016 Sb. Pozbývá platnosti: 10. listopadu 2016
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Zavřít
MENU