335/2012 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 266/2009 Sb., o technických požadavcích na námořní zařízení, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 123 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 15. října 2012 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 26. září 2012 Nabývá účinnosti: 20. října 2012
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 345/2016 Sb. Pozbývá platnosti: 10. listopadu 2016
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
335

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 26. září 2012,
kterým se mění nařízení vlády č. 266/2009 Sb., o technických požadavcích
na námořní zařízení, ve znění pozdějších předpisů        Vláda nařizuje podle § 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 205/2002 Sb. a zákona č. 34/2011 Sb., (dále jen „zákon“) k provedení § 12 zákona:


Čl. I

        Nařízení vlády č. 266/2009 Sb., o technických požadavcích na námořní zařízení, ve znění nařízení vlády č. 113/2010 Sb. a nařízení vlády č. 228/2011 Sb., se mění takto:

        1.  V poznámce pod čarou č. 1 se doplňuje věta „Směrnice Komise 2011/75/EU ze dne 2. září 2011, kterou se mění směrnice Rady 96/98/ES o námořním zařízení.“.

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Účinnost
Zavřít
MENU