319/2012 Sb.Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, přijatému Parlamentem dne 19. července 2012 a vrácenému prezidentem republiky dne 9. srpna 2012

Částka: 117 Druh předpisu: Usnesení
Rozeslána dne: 3. října 2012 Autor předpisu: Poslanecká sněmovna
Přijato: 19. září 2012 Nabývá účinnosti: 3. října 2012
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.


Zavřít
319

USNESENÍ
Poslanecké sněmovny

ze dne 19. září 2012


        Poslanecká sněmovna setrvává na zákonu, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, přijatém Parlamentem dne 19. července 2012 a vráceném prezidentem republiky dne 9.  srpna 2012.Němcová v. r.

MENU