294/2012 Sb.Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o volbě prezidenta republiky

Částka: 103 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 10. září 2012 Autor předpisu: Ministerstvo vnitra
Přijato: 30. srpna 2012 Nabývá účinnosti: 1. října 2012
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
294

VYHLÁŠKA
ze dne 30. srpna 2012
o provedení některých ustanovení zákona o volbě prezidenta republiky


        Ministerstvo vnitra stanoví podle § 69 písm. a) zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky), v dohodě s Českým statistickým úřadem podle § 69 písm. b) tohoto zákona a v dohodě s Ministerstvem práce a sociálních věcí a Ministerstvem financí podle § 69 písm. c) tohoto zákona:


§ 1

Postup při úschově a archivaci hlasovacích lístků
a ostatní volební dokumentace

        (1)  Obecní úřad a zastupitelský úřad před konáním volby prezidenta republiky zabezpečí po obdržení hlasovacích lístků, obálek a tiskopisů jejich ochranu tak, aby bylo zabráněno jejich zneužití.

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Postup při úschově a archivaci hlasovacích lístků a ostatní volební dokumentace
§ 2 - Postup Ministerstva vnitra při předávaní podkladů z kandidátních listin pro vytvoření registru kandidátů a při kontrole správnosti údajů uváděných na kandidátních listinách a postup Státní volební komise při losování čísel pro označení hlasovacích lístků
§ 3  
§ 4  
§ 5 - Vzory volebních dokumentů a tiskopisů
§ 6 - Výše zvláštní odměny za výkon funkce člena okrskové volební komise a zvláštní okrskové volební komise, způsob její úhrady a výplaty a výše paušální náhrady ušlého výdělku za dobu výkonu funkce člena okrskové volební komise a zvláštní okrskové volební komise
§ 7 - Účinnost
Příloha č. 1 - VZOR Kandidátní listina pro volbu prezidenta republiky s přílohami
Příloha č. 2 - VZOR Hlasovací lístek pro volbu prezidenta republiky
Příloha č. 3 - VZOR ZÁZNAM o kontrole volební místnosti
Příloha č. 4 - VZOR ZÁZNAM o odmítnutí zápisu o průběhu a výsledku hlasování ve volebním okrsku Českým statistickým úřadem
Příloha č. 5 - VZOR ZÁPIS O PRŮBĚHU A VÝSLEDKU HLASOVÁNÍ VE VOLEBNÍM OKRSKU A VE ZVLÁŠTNÍM VOLEBNÍM OKRSKU
Příloha č. 6 - VZOR PRŮKAZ člena okrskové volební komise a zvláštní okrskové volební komise
Příloha č. 7 - VZOR PRŮKAZ zapisovatele okrskové volební komise a zvláštní okrskové volební komise
Příloha č. 8 - VZOR VOLIČSKÝ PRŮKAZ
Zavřít
MENU