288/2012 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 101 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 31. srpna 2012 Autor předpisu: Ministerstvo dopravy
Přijato: 23. srpna 2012 Nabývá účinnosti: 1. září 2012
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
288

VYHLÁŠKA
ze dne 23. srpna 2012,
kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon
o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů        Ministerstvo dopravy stanoví podle § 46 odst. 2 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění zákona č. 102/2000 Sb., zákona č. 80/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 97/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 347/2009 Sb., zákona č. 152/2011 Sb., zákona č. 288/2011 Sb., zákona č. 329/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 379/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 119/2012 Sb. a zákona č. 196/2012 Sb., (dále jen „zákon“) k provedení § 38b odst. 6 a § 38d odst. 5 zákona:


Čl. I

        Vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění vyhlášky č. 300/1999 Sb., vyhlášky č. 355/2000 Sb., vyhlášky č. 367/2001 Sb., vyhlášky č. 555/2002 Sb., vyhlášky č. 490/2005 Sb., vyhlášky č. 527/2006 Sb. a vyhlášky č. 317/2011 Sb., se mění takto:

        1.  Část desátá včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 16, 17 a 18 zní:


ČÁST DESÁTÁ

KONTROLNÍ VÁŽENÍ VOZIDEL


Nízkorychlostní kontrolní vážení
(K § 38b odst. 6 zákona)

§ 51a

Způsob provádění
nízkorychlostního kontrolního vážení

        Řidič vozidla zajede na zařízení pro kontrolní vážení, kde je provedeno nízkorychlostní kontrolní vážení. Vážení je provedeno za přítomnosti řidiče a dalších členů osádky v kabině vozidla.

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Účinnost
Zavřít
MENU