286/2012 Sb.Vyhláška o vnějším označení, odznacích, služebních stejnokrojích a zvláštním barevném provedení a označení služebních vozidel celní správy

Částka: 100 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 5. září 2012 Autor předpisu: Ministerstvo financí
Přijato: 20. srpna 2012 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2013
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
286

VYHLÁŠKA
ze dne 20. srpna 2012
o vnějším označení, odznacích, služebních stejnokrojích a zvláštním barevném provedení
a označení služebních vozidel celní správy        Ministerstvo financí stanoví podle § 14 odst. 4, § 20 odst. 3 a 6 a § 34 odst. 3 zákona č. 17/2012 Sb., o Celní správě České republiky:


§ 1

Předmět úpravy

        Touto vyhláškou se stanoví

a)   druhy a vzory služebních stejnokrojů celní správy,

b)   vzory odznaků celní správy,

c)   způsob vnějšího označení celní správy,

d)   vzory zvláštního barevného provedení a označení služebních vozidel celní správy,

e)   podmínky pro udělení souhlasu nosit služební stejnokroj s odlišujícím označením, vzor odlišujícího označení a vhodné příležitosti podle § 14 odst. 2 zákona č. 17/2012 Sb., o Celní správě České republiky,

f)    náležitosti a vzor služebního průkazu celníka (dále jen „služební průkaz“) a průkazu občanského zaměstnance v celní správě (dále jen „průkaz občanského zaměstnance“) a způsob prokazování příslušnosti k celní správě služebním průkazem a průkazem občanského zaměstnance,

g)   druhy a způsob použití technických prostředků k vyznačení nebo ohraničení celníkem určeného místa pro účely zákazu vstupu na něj.


§ 2

Druhy a vzory služebních stejnokrojů

        (1)  Služební stejnokroj tvoří sestava součástí služební výstroje určené pro jednotné vystrojení celníků. Vnější vzhled služebního stejnokroje je charakterizován barvou a střihem stejnokroje, vnějším označením a odznaky celní správy a hodnostním označením.

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Druhy a vzory služebních stejnokrojů
§ 3 - Vzory odznaků celní správy
§ 4 - Způsob vnějšího označení celní správy
§ 5 - Drobné stejnokrojové doplňky
§ 6 - Umístění vnějšího označení a odznaků celní správy na služebním stejnokroji
§ 7 - Další součásti služební výstroje
§ 8 - Hodnostní označení
§ 9 - Vzory zvláštního barevného provedení a označení služebních vozidel celní správy
§ 10 - Podmínky pro udělení souhlasu nosit služební stejnokroj s odlišujícím označením, vzor odlišujícího označení a vhodné příležitosti podle § 14 odst.   2 zákona č. 17/2012 Sb., o Celní správě České republiky
§ 11  
§ 12  
§ 13 - Náležitosti a vzor služebního průkazu a průkazu občanského zaměstnance a způsob prokazování příslušnosti k celní správě služebním průkazem a průkazem občanského zaměstnance
§ 14  
§ 15  
§ 16 - Druhy a způsob použití technických prostředků k vyznačení nebo ohraničení celníkem určeného místa pro účely zákazu vstupu na něj
§ 17 - Účinnost
Příloha č. 1 - Základní složení služebního stejnokroje 97 a jeho doplňky
Příloha č. 2 - Vyobrazení vzorů služebních stejnokrojů
Příloha č. 3 - Vyobrazení vzorů identifikačního znaku celní správy a vzoru symbolu celní správy
Příloha č. 4 - Vyobrazení rukávového znaku, žlutého nápisu a černého nápisu „CELNÍ SPRÁVA“, odznaků na čepici a stejnokrojových knoflíků
Příloha č. 5 - Vyobrazení vzoru identifikační karty služebního vozidla celní správy
Příloha č. 6 - Vyobrazení vzoru zvláštního barevného provedení a vzoru označení služebních vozidel celní správy
Příloha č. 7 - Vzor odlišující označení bývalého celníka
Příloha č. 8 - Náležitosti a vzor služebního průkazu
Příloha č. 9 - Náležitosti a vzor průkazu občanského zaměstnance
Příloha č. 10 - Vyobrazení pásu s označením „CELNÍ SPRÁVA ČR“
Zavřít
MENU