285/2012 Sb.Vyhláška o územních pracovištích celních úřadů, která se nenacházejí v jejich sídlech

Částka: 100 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 5. září 2012 Autor předpisu: Ministerstvo financí
Přijato: 20. srpna 2012 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2013
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 328/2020 Sb. Pozbývá platnosti: 1. srpna 2020
Původní znění předpisu

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.


Zavřít
285

VYHLÁŠKA
ze dne 20. srpna 2012
o územních pracovištích celních úřadů, která se nenacházejí v jejich sídlech


        Ministerstvo financí stanoví podle § 6 odst. 6 zákona č. 17/2012 Sb., o Celní správě České republiky:


§ 1

         Stanoví se územní pracoviště celních úřadů, která se nenacházejí v jejich sídlech. Seznam těchto územních pracovišť je uveden v příloze k této vyhlášce.


§ 2

        Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2013.


Ministr:
Ing. Kalousek v. r.
Příloha k vyhlášce č. 285/2012 Sb.

Územní pracoviště celních úřadů, která se nenacházejí v jejich sídlech
Příloha PDF (82 kB)


MENU