274/2012 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 094 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 22. srpna 2012 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 18. července 2012 Nabývá účinnosti: 1. září 2012
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Zavřít
MENU