269/2012 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 522/2006 Sb., o státním odborném dozoru a kontrolách v silniční dopravě, ve znění vyhlášky č. 39/2010 Sb.

Částka: 092 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 8. srpna 2012 Autor předpisu: Ministerstvo dopravy
Přijato: 26. července 2012 Nabývá účinnosti: 23. srpna 2012 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
269

VYHLÁŠKA
ze dne 26. července 2012,
kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 478/2000 Sb.,
kterou se provádí zákon o silniční dopravě,
ve znění pozdějších předpisů,
a vyhláška č. 522/2006 Sb.,
o státním odborném dozoru a kontrolách v silniční dopravě,
ve znění vyhlášky č. 39/2010 Sb.        Ministerstvo dopravy stanoví podle § 41 odst. 2 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění zákona č. 38/1995 Sb., zákona č. 304/1997 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 150/2000 Sb., zákona č. 361/2000 Sb., zákona č. 175/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 577/2002 Sb., zákona č. 103/2004 Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 1/2005 Sb., zákona č. 229/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 411/2005 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona č. 374/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 130/2008 Sb., zákona č. 250/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 194/2010 Sb. a zákona č. 119/2012 Sb.:ČÁST PRVNÍ

Změna vyhlášky č. 478/2000 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů


Čl. I

        Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě, ve znění vyhlášky č. 55/2003 Sb. a vyhlášky č. 281/2007 Sb., se mění takto:

        1.  Nadpis § 1 zní:

Způsob vedení záznamu o době řízení vozidla, bezpečnostních přestávkách

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna vyhlášky č. 478/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Čl. I  
ČÁST DRUHÁ - Změna vyhlášky č. 522/2006 Sb., ve znění vyhlášky č. 39/2010 Sb.
Čl. II  
ČÁST TŘETÍ - ÚČINNOST
Čl. III  
Zavřít
MENU