268/2012 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 284/2011 Sb., o podmínkách poskytnutí a použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru na podporu výstavby nájemních bytů na území České republiky

Částka: 092 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 8. srpna 2012 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 19. července 2012 Nabývá účinnosti: 23. srpna 2012
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 2/2021 Sb. Pozbývá platnosti: 15. ledna 2021
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
268

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 19. července 2012,
kterým se mění nařízení vlády č. 284/2011 Sb.,
o podmínkách poskytnutí a použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru
na podporu výstavby nájemních bytů na území České republiky        Vláda nařizuje podle § 9 zákona č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 61/2005 Sb.:


Čl. I

        Nařízení vlády č. 284/2011 Sb., o podmínkách poskytnutí a použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru na podporu výstavby nájemních bytů na území České republiky, se mění takto:

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Přechodná ustanovení
Čl. III - Účinnost
Zavřít
MENU