228/2012 Sb.Vyhláška o stanovení kritérií pro posuzování, zda má více subjektů společnou významnou tržní sílu na relevantním trhu elektronických komunikací

Částka: 080 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 29. června 2012 Autor předpisu: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Přijato: 26. června 2012 Nabývá účinnosti: 1. července 2012
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 374/2021 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2022
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
228

VYHLÁŠKA
ze dne 26. června 2012
o stanovení kritérií pro posuzování, zda má více subjektů společnou významnou tržní sílu
na relevantním trhu elektronických komunikací        Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 150 odst. 2 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění zákona č. 110/2007 Sb., zákona č. 153/2010 Sb. a zákona č. 468/2011 Sb., k provedení § 53 odst. 4 zákona o elektronických komunikacích:


§ 1

        (1)  Český telekomunikační úřad může za podniky se společnou významnou tržní silou označit dva nebo více podniků, jestliže i při neexistenci strukturálních nebo jiných vazeb mezi nimi působí tyto podniky na relevantním trhu, jenž není efektivně konkurenční a na němž nemá žádný z těchto podniků sám o sobě významnou tržní sílu1).

. . .

Obsah předpisu:
§ 1  
§ 2  
§ 3  
Zavřít
MENU