223/2012 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 453/2004 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na diagnostické zdravotnické prostředky in vitro, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 079 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 26. června 2012 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 19. června 2012 Nabývá účinnosti: 1. července 2012
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 268/2014 Sb. Pozbývá platnosti: 1. dubna 2015
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
223

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 19. června 2012,
kterým se mění nařízení vlády č. 453/2004 Sb., kterým se stanoví technické požadavky
na diagnostické zdravotnické prostředky in vitro, ve znění pozdějších předpisů        Vláda nařizuje podle § 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 205/2002 Sb. a zákona č. 34/2011 Sb., k provedení § 11 odst. 1 a 2, § 11a odst. 2, § 12 a 13 zákona, a k provedení zákona č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 130/2003 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 58/2005 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 196/2010 Sb. a zákona č. 375/2011 Sb.:

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Účinnost
Zavřít
MENU