222/2012 Sb.Zákon, kterým se mění volební zákony a zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 079 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 26. června 2012 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 20. června 2012 Nabývá účinnosti: 26. června 2012
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Zavřít
MENU