195/2012 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy, ve znění vyhlášky č. 225/2009 Sb.

Částka: 067 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 12. června 2012 Autor předpisu: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Přijato: 4. června 2012 Nabývá účinnosti: 1. července 2012
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
195

VYHLÁŠKA
ze dne 4. června 2012,
kterou se mění vyhláška č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů,
výročních zpráv a vlastního hodnocení školy, ve znění vyhlášky č. 225/2009 Sb.        Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon):


Čl. I

        Vyhláška č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy, ve znění vyhlášky č. 225/2009 Sb., se mění takto:

        1.  V nadpisu vyhlášky se slova „ , výročních zpráv a vlastního hodnocení školy“ nahrazují slovy „a výročních zpráv“.

        2.  V § 1 odst. 2 písmeno a) zní:

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Účinnost
Zavřít
MENU