187/2012 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 066 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 12. června 2012 Autor předpisu: Česká národní banka
Přijato: 28. května 2012 Nabývá účinnosti: 1. července 2012
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 23/2014 Sb. Pozbývá platnosti: 5. března 2014
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
187

VYHLÁŠKA
ze dne 28. května 2012,
kterou se mění vyhláška č. 123/2007 Sb.,
o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry, ve znění pozdějších předpisů        Česká národní banka stanoví podle § 8b odst. 5, § 15 a § 24 odst. 1 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění zákona č. 120/2007 Sb., podle § 7a odst. 5, § 11 odst. 3 a § 27 odst. 1 zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 120/2007 Sb., a podle § 9c písm. d) a § 199 odst. 2 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění zákona č. 120/2007 Sb. a zákona č. 230/2008 Sb.:

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Účinnost
Zavřít
MENU