168/2012 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 061 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 30. května 2012 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 25. dubna 2012 Nabývá účinnosti: 1. srpna 2012
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
168

ZÁKON
ze dne 25. dubna 2012,
kterým se mění zákon č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců
České republiky, ve znění pozdějších předpisů        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


Čl. I

        Zákon č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky, ve znění zákona č. 170/2004 Sb., zákona č. 284/2004 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 312/2006 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 254/2008 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb. a zákona č. 281/2009 Sb., se mění takto:

        1.  V § 10 odst. 2 se za slovo „další“ vkládá slovo „poradní“.

        2.  V § 10 se za odstavec  4 vkládají nové odstavce  5 a 6, které znějí:

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Přechodná ustanovení
Čl. III - Účinnost
Zavřít
MENU