135/2012 Sb.Vyhláška o stanovení rozsahu vyúčtování ceny podle druhu služby

Částka: 050 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 27. dubna 2012 Autor předpisu: Český telekomunikační úřad
Přijato: 20. dubna 2012 Nabývá účinnosti: 1. června 2012
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 356/2023 Sb. Pozbývá platnosti: 1. července 2024
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
135

VYHLÁŠKA
ze dne 20. dubna 2012
o stanovení rozsahu vyúčtování ceny podle druhu služby


        Český telekomunikační úřad stanoví podle § 150 odst. 5 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění zákona č. 468/2011 Sb., k provedení § 64 odst. 13 zákona o elektronických komunikacích:


§ 1

Náležitosti vyúčtování ceny podle druhu služby

        Vyúčtování ceny podle druhu služby (dále jen „vyúčtování“), které předloží podnikatel poskytující veřejně dostupnou službu elektronických komunikací (dále jen „poskytovatel“) účastníkovi, obsahuje náležitosti

a)   telefonní číslo, pokud bylo pro daný druh služby přiděleno,

b)   označení sjednaného cenového plánu,

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Náležitosti vyúčtování ceny podle druhu služby
§ 2  
§ 3 - Účinnost
Zavřít
MENU