119/2012 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Částka: 045 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 11. dubna 2012 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 14. března 2012 Nabývá účinnosti: 1. června 2012 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Zavřít
MENU