118/2012 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 275/2011 Sb., o Programu statistických zjišťování na rok 2012

Částka: 044 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 6. dubna 2012 Autor předpisu: Český statistický úřad
Přijato: 28. března 2012 Nabývá účinnosti: 6. dubna 2012
Platnost předpisu: Ne Pozbývá platnosti: 31. prosince 2012
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
118

VYHLÁŠKA
ze dne 28. března 2012,
kterou se mění vyhláška č. 275/2011 Sb., o Programu statistických zjišťování
na rok 2012        Český statistický úřad stanoví podle § 27 písm. b) zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění zákona č. 411/2000 Sb.:

Čl. I

        Vyhláška č. 275/2011 Sb., o Programu statistických zjišťování na rok 2012, se mění takto:

        1.  V příloze č. 2 v části I písmeno e) se bod číslo 8. zrušuje.

        2.  V příloze č. 2 v části II písmeno e) v bodě číslo 2. písm. a) se slova „ , evidence držitelů průkazek TP (tělesně postižení), ZTP (zvlášť tělesně postižení) a ZTP/P (zvlášť tělesně postižení s průvodcem)“ zrušují.

        3.  V příloze č. 2 v části II písmeno e) se bod číslo 8. zrušuje.

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Účinnost
Zavřít
MENU