111/2012 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, ve znění vyhlášky č. 322/2008 Sb.

Částka: 043 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 4. dubna 2012 Autor předpisu: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Přijato: 26. března 2012 Nabývá účinnosti: 5. dubna 2012
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
111

VYHLÁŠKA
ze dne 26. března 2012,
kterou se mění vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku,
ve znění vyhlášky č. 322/2008 Sb.        Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 24 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon):


Čl. I

        V § 3 odst. 1 vyhlášky č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, se slova „ústních zkoušek maturitní zkoušky nebo závěrečné zkoušky nebo absolutoria“ nahrazují slovy „společné části maturitní zkoušky nebo před zahájením ústních zkoušek závěrečné zkoušky; obdobně se předává vysvědčení žákům v konzervatoři před konáním společné části maturitní zkoušky a před konáním ústních zkoušek absolutoria“.

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Účinnost
Zavřít
MENU