111/2012 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, ve znění vyhlášky č. 322/2008 Sb.

Částka: 043 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 4. dubna 2012 Autor předpisu: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Přijato: 26. března 2012 Nabývá účinnosti: 5. dubna 2012
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


111

VYHLÁŠKA

ze dne 26. března 2012,

kterou se mění vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, ve znění vyhlášky č. 322/2008 Sb.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 24 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon):

Čl. I

§ 3 odst. 1 vyhlášky č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, se slova ústních zkoušek maturitní zkoušky nebo závěrečné zkoušky nebo absolutoria nahrazují slovy společné části maturitní zkoušky nebo před zahájením ústních zkoušek závěrečné zkoušky; obdobně se předává vysvědčení žákům v konzervatoři před konáním společné části maturitní zkoušky a před konáním ústních zkoušek absolutoria.

Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 5. dubna 2012.

Ministr:

Mgr. Dobeš v. r.

Zavřít
MENU