99/2012 Sb.Vyhláška o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb

Částka: 039 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 30. března 2012 Autor předpisu: Ministerstvo zdravotnictví
Přijato: 22. března 2012 Nabývá účinnosti: 1. dubna 2012
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
99

VYHLÁŠKA
ze dne 22. března 2012
o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb


        Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 120 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), k provedení § 11 odst. 4 zákona o zdravotních službách:


§ 1

        (1)  Požadavky na minimální personální zabezpečení (dále jen „personální zabezpečení“)

a)   ambulantní péče jsou stanoveny v příloze č. 1 k této vyhlášce,

b)   jednodenní péče jsou stanoveny v příloze č. 2 k této vyhlášce,

c)   lůžkové péče jsou stanoveny v příloze č. 3 k této vyhlášce,

d)   lékárenské péče jsou stanoveny v příloze č. 4 k této vyhlášce,

e)   zdravotnické dopravní služby jsou stanoveny v příloze č. 5 k této vyhlášce,

. . .

Obsah předpisu:
§ 1  
§ 2  
§ 3  
Příloha č. 1 - Požadavky na personální zabezpečení ambulantní péče
Příloha č. 2 - Požadavky na personální zabezpečení jednodenní péče
Příloha č. 3 - Požadavky na personální zabezpečení lůžkové péče
Příloha č. 4 - Požadavky na personální zabezpečení lékárenské péče
Příloha č. 5 - Požadavky na personální zabezpečení zdravotnické dopravní služby
Příloha č. 6 - Požadavky na personální zabezpečení zdravotnické záchranné služby
Příloha č. 7 - Požadavky na personální zabezpečení přepravy pacientů neodkladné péče
Příloha č. 8 - Požadavky na personální zabezpečení domácí péče
Zavřít
MENU