88/2012 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 133/2005 Sb., o technických požadavcích na provozní a technickou propojenost evropského železničního systému, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 032 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 22. března 2012 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 15. února 2012 Nabývá účinnosti: 6. dubna 2012
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Zavřít
MENU