84/2012 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 031 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 20. března 2012 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 7. února 2012 Nabývá účinnosti: 20. března 2012
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 89/2012 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2014
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Zavřít
MENU