82/2012 Sb.Vyhláška o provádění kontrol technického stavu vozidel a jízdních souprav v provozu na pozemních komunikacích (vyhláška o technických silničních kontrolách)

Částka: 030 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 16. března 2012 Autor předpisu: Ministerstvo dopravy
Přijato: 6. března 2012 Nabývá účinnosti: 31. března 2012
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
82

VYHLÁŠKA
ze dne 6. března 2012
o provádění kontrol technického stavu vozidel a jízdních souprav v provozu na pozemních komunikacích (vyhláška o technických silničních kontrolách)


        Ministerstvo dopravy stanoví podle § 137 odst. 2 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění zákona č. 478/2001 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 411/2005 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 480/2008 Sb., zákona č. 133/2011 Sb. a zákona č. 297/2011 Sb., (dále jen „zákon“) k provedení § 6a odst. 4 zákona:


§ 1

Předmět úpravy

        Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a upravuje

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Způsob provádění technické silniční kontroly
§ 3 - Způsob stanovení nákladů na provedení technické silniční kontroly
§ 4 - Doklad o výsledku technické silniční kontroly
§ 5 - Účinnost
Příloha č. 1 - SEZNAM KONTROLNÍCH ÚKONŮ
Příloha č. 2 - Doklad o výsledku technické a silniční kontroly
Zavřít
MENU