53/2012 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Částka: 020 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 16. února 2012 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 25. ledna 2012 Nabývá účinnosti: 1. dubna 2012
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
53

ZÁKON
ze dne 25. ledna 2012,
kterým se mění zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků
dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání),
ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o uznávání výsledků
dalšího vzdělávání


Čl. I

        Zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve znění zákona č. 110/2007 Sb., zákona č. 362/2007 Sb., zákona č. 223/2009 Sb. a zákona č. 227/2009 Sb., se mění takto:

        1.  V § 1 odst. 1 písm. c) a d), § 2 písm. d), f), g), h) a k), § 3, § 4 odst. 2 písm. b), § 5 odst. 2 a 4, § 6 odst. 2 písm. c), § 6 odst. 3 písm. a), b), d), e) a h), nadpisu § 7 a 8, § 10 odst. 1 písm. d), e), f) a i), § 10 odst. 3, § 11 odst. 1 písm. a), b) a g), § 11 odst. 3, § 12 odst. 2, § 13 odst. 1, § 15 písm. e), § 16 odst. 4, § 17 odst. 3 a 4, § 18 odst. 1, 2 a 3, § 19 odst. 1, § 19 odst. 2 písm. e), § 19 odst. 5 a v § 23 písm. e) a f) se slovo „dílčí“ nahrazuje slovem „profesní“.

        2.  V § 2 písm. c) se za slovo „úplnou“ vkládá slovo „profesní“.

        3.  V § 2 písm. e) a v § 23 písm. b) se za slovo „úplných“ vkládají slova „profesních kvalifikací“.

        4.  V § 2 písm. e), § 4 odst. 2 písm. a) a b), § 5 odst. 1, § 6 odst. 2 písm. c), § 6 odst. 3 úvodní části ustanovení, § 6 odst. 3 písm. e), § 18 odst. 4 a v § 23 písm. b) se slovo „dílčích“ nahrazuje slovem „profesních“.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání
Čl. I  
Čl. II - Přechodné ustanovení
ČÁST DRUHÁ - Změna školského zákona
Čl. III  
ČÁST TŘETÍ - Změna živnostenského zákona
Čl. IV  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o hospodaření energií
Čl. V  
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o správních poplatcích
Čl. VI  
ČÁST ŠESTÁ - ÚČINNOST
Čl. VII  
Zavřít
MENU