43/2012 Sb.Nález Ústavního soudu ze dne 20. prosince 2011 sp. zn. Pl. ÚS 24/11 ve věci návrhu na zrušení § 88a zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů

Částka: 015 Druh předpisu: Nález
Rozeslána dne: 7. února 2012 Autor předpisu: Ústavní soud
Přijato: 20. prosince 2011 Nabývá účinnosti: 30. září 2012
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Zavřít
MENU