20/2012 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby

Částka: 006 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 20. ledna 2012 Autor předpisu: Ministerstvo pro místní rozvoj
Přijato: 9. ledna 2012 Nabývá účinnosti: 1. února 2012
Platnost předpisu: Ano (od 1. července 2023 zrušen předpisem 283/2021 Sb.) Pozbývá platnosti: 1. července 2023
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
20

VYHLÁŠKA
ze dne 9. ledna 2012,
kterou se mění vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby


        Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle § 194 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon):


Čl. I

        Tato vyhláška byla oznámena v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES ze dne 22. června 1998 o postupu při poskytování informací v oblasti technických norem a předpisů a pravidel pro služby informační společnosti, ve znění směrnice 98/48/ES .


Čl. II

        Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, se mění takto:

        1.  V § 3 písm. f) bodu 1 se slova „s výjimkou staveb a zařízení pro včely a ryby“ zrušují.

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II  
Čl. III - Přechodné ustanovení
Čl. IV - Účinnost
Zavřít
MENU