18/2012 Sb.Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Celní správě České republiky

Částka: 005 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 17. ledna 2012 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 20. prosince 2011 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2013
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Zavřít
MENU