3/2012 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 455/2009 Sb., kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, které rostliny nebo houby se považují za rostliny a houby obsahující omamnou nebo psychotropní látku a jaké je jejich množství větší než malé ve smyslu trestního zákoníku

Částka: 001 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 5. ledna 2012 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 30. listopadu 2011 Nabývá účinnosti: 5. ledna 2012
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
3

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 30. listopadu 2011,
kterým se mění nařízení vlády č. 455/2009 Sb., kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví,
které rostliny nebo houby se považují za rostliny a houby obsahující omamnou nebo psychotropní látku a jaké je jejich množství větší než malé ve smyslu trestního zákoníku        Vláda nařizuje podle § 289 odst. 3 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník:


Čl. I

        Nařízení vlády č. 455/2009 Sb., kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, které rostliny nebo houby se považují za rostliny a houby obsahující omamnou nebo psychotropní látku a jaké je jejich množství větší než malé ve smyslu trestního zákoníku, se mění takto:

        1.  V příloze č. 1 části A bodu 1 se slova „z celkové hmotnosti rostliny“ nahrazují slovy „v kvetoucím nebo plodonosném vrcholíku rostliny konopí (s výjimkou zrn) včetně listů“.

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Účinnost
Zavřít
MENU