2/2012 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 454/2009 Sb., kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, co se považuje za látky s anabolickým a jiným hormonálním účinkem a jaké je jejich větší množství, a co se pro účely trestního zákoníku považuje za metodu spočívající ve zvyšování přenosu kyslíku v lidském organismu a za jiné metody s dopingovým účinkem

Částka: 001 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 5. ledna 2012 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 30. listopadu 2011 Nabývá účinnosti: 5. ledna 2012
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
2

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 30. listopadu 2011,
kterým se mění nařízení vlády č. 454/2009 Sb., kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví,
co se považuje za látky s anabolickým a jiným hormonálním účinkem a jaké je jejich větší množství,
a co se pro účely trestního zákoníku považuje za metodu spočívající ve zvyšování přenosu kyslíku
v lidském organismu a za jiné metody s dopingovým účinkem        Vláda nařizuje podle § 289 odst. 4 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník:Čl. I

        Nařízení vlády č. 454/2009 Sb., kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, co se považuje za látky s anabolickým a jiným hormonálním účinkem a jaké je jejich větší množství, a co se pro účely trestního zákoníku považuje za metodu spočívající ve zvyšování přenosu kyslíku v lidském organismu a za jiné metody s dopingovým účinkem, se mění takto:

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Účinnost
Zavřít
MENU