90/2012 Sb.m.s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o zřízení Středoevropského funkčního bloku vzdušného prostoru

Částka: 048 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 5. listopadu 2012 Autor předpisu: Ministerstvo zahraničních věcí
Přijato: 5. května 2011 Nabývá účinnosti: 7. května 2012
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
90

SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí        Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 5. května 2011 byla v Brdu přijata Dohoda o zřízení Středoevropského funkčního bloku vzdušného prostoru. Dohoda byla jménem České republiky podepsána téhož dne.

        S Dohodou vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky ji ratifikoval. Ratifikační listina České republiky byla uložena u vlády Slovinské republiky, depozitáře Dohody, dne 8. března 2012.

        Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 23 odst. 3 dne 20. března 2012. Pro Českou republiku vstoupila v platnost podle odstavce  4 téhož článku dne 7. května 2012.

        Anglické znění Dohody a její překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.

. . .

Zavřít
MENU