466/2011 Sb.Zákon, kterým se zrušuje zákon č. 245/2006 Sb., o veřejných neziskových ústavních zdravotnických zařízeních a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a mění související zákony

Částka: 160 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 30. prosince 2011 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 6. prosince 2011 Nabývá účinnosti: 30. prosince 2011
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
466

ZÁKON
ze dne 6. prosince 2011,
kterým se zrušuje zákon č. 245/2006 Sb.,
o veřejných neziskových ústavních zdravotnických zařízeních a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, a mění související zákony        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ


Zrušení zákona o veřejných neziskových ústavních zdravotnických zařízeních

§ 1

        Zákon č. 245/2006 Sb., o veřejných neziskových ústavních zdravotnických zařízeních a o změně některých zákonů, se zrušuje.


§ 2

        Řízení zahájená podle zákona č. 245/2006 Sb., která nebyla pravomocně skončena, se dnem nabytí účinnosti tohoto zákona zastavují.ČÁST DRUHÁ


Změna zákona o péči o zdraví lidu

§ 3

        V § 12a zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění zákona č. 245/2006 Sb. a zákona č. 227/2009 Sb., se odstavec  11 včetně poznámky pod čarou č. 2d zrušuje.


ČÁST TŘETÍ


Změna zákona o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí

§ 4

        Zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění zákona č. 18/1993 Sb., zákona č. 322/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 72/1994 Sb., zákona č. 85/1994 Sb., zákona č. 113/1994 Sb., zákona č. 248/1995 Sb., zákona č. 96/1996 Sb., zákona č. 151/1997 Sb., zákona č. 203/1997 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 169/1998 Sb., zákona č. 95/1999 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 103/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 340/2000 Sb., zákona č. 364/2000 Sb., zákona č. 117/2001 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 148/2002 Sb., zákona č. 198/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 420/2003 Sb., zákona č. 669/2004 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 342/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 230/2006 Sb., zákona č. 245/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 270/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 476/2008 Sb., zákona č. 215/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 199/2010 Sb., zákona č. 402/2010 Sb. a zákona č. 30/2011 Sb., se mění takto:

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Zrušení zákona o veřejných neziskových ústavních zdravotnických zařízeních
§ 1  
§ 2  
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o péči o zdraví lidu
§ 3  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí
§ 4  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o daních z příjmů
§ 5  
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů
§ 6  
ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o státní statistické službě
§ 7  
ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
§ 8  
ČÁST OSMÁ - Změna zákona o ochraně veřejného zdraví
§ 9  
ČÁST DEVÁTÁ - Změna insolvenčního zákona
§ 10  
ČÁST DESÁTÁ - Změna zákoníku práce
§ 11  
ČÁST JEDENÁCTÁ - Změna zákona č. 296/2007 Sb.
§ 12  
ČÁST DVANÁCTÁ - Změna zákona č. 362/2007 Sb.
§ 13  
ČÁST TŘINÁCTÁ - Změna zákona č. 126/2008 Sb.
§ 14  
ČÁST ČTRNÁCTÁ - Změna zákona č. 306/2008 Sb.
§ 15  
ČÁST PATNÁCTÁ - Změna zákona č. 227/2009 Sb.
§ 16  
ČÁST ŠESTNÁCTÁ - Změna zákona č. 281/2009 Sb.
§ 17  
ČÁST SEDMNÁCTÁ - ÚČINNOST
§ 18  
Zavřít
MENU