448/2011 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 153 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 28. prosince 2011 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 7. prosince 2011 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2012
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 341/2017 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2018
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Zavřít
MENU