442/2011 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 365/2009 Sb., o Pravidlech trhu s plynem, ve znění vyhlášky č. 370/2010 Sb.

Částka: 152 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 28. prosince 2011 Autor předpisu: Energetický regulační úřad
Přijato: 16. prosince 2011 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2012 s výjimkou
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 349/2015 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2016
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
442

VYHLÁŠKA
ze dne 16. prosince 2011,
kterou se mění vyhláška č. 365/2009 Sb., o Pravidlech trhu s plynem,
ve znění vyhlášky č. 370/2010 Sb.        Energetický regulační úřad stanoví podle § 98a odst. 2 písm. i) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 211/2011 Sb.:


Čl. I

        Vyhláška č. 365/2009 Sb., o Pravidlech trhu s plynem, ve znění vyhlášky č. 370/2010 Sb., se mění takto:

        1.  V § 1 odst. 1 písm. a) se slovo „podzemnímu“ zrušuje.

        2.  V § 1 odst. 2 písm. d), § 2 odst. 1 písm. h), § 2 odst. 2 písm. a) a g), § 3 odst. 6, § 17 odst. 1, § 17 odst. 2 v úvodní části ustanovení, § 17 odst. 2 písm. g), § 17 odst. 4, 5, 9 až 11 a 13, § 21 odst. 1 až 4, § 21 odst. 5 v úvodní části ustanovení, § 21 odst. 5 písm. b) a i), § 21 odst. 6, 7 a 9, § 22, § 24 odst. 1 v úvodní části ustanovení, § 24 odst. 1 písm. a), § 24 odst. 2 v úvodní části ustanovení, § 25 odst. 3 písm. d), § 29 odst. 1 písm. b) a odst. 2 písm. b), § 31 odst. 1, § 32 odst. 4 písm. a), § 32 odst. 9, § 33 odst. 2, 6 a 7, § 36 odst. 2 písm. c) a odst. 3, § 59 odst. 7 se slovo „podzemního“ zrušuje.

        3.  V § 1 odst. 2 písm. d) se slovo „z“ nahrazuje slovem „ze“.

        4.  V § 2 odst. 1 písmeno b) zní:

„b)   finančním zajištěním - zajištění závazků finančního charakteru fyzické nebo právnické osoby vznikajících z obchodních vztahů s operátorem trhu, provozovatelem přepravní soustavy, provozovatelem zásobníku plynu nebo provozovatelem distribuční soustavy,“.

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Přechodná ustanovení
Čl. III - Účinnost
Zavřít
MENU