441/2011 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 152 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 28. prosince 2011 Autor předpisu: Ministerstvo vnitra
Přijato: 19. prosince 2011 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2012
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
441

VYHLÁŠKA
ze dne 19. prosince 2011,
kterou se mění vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou
a o ověřování pravosti podpisu, ve znění pozdějších předpisů        Ministerstvo vnitra stanoví podle § 21 zákona č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování):


Čl. I

        Příloha č. 1 k vyhlášce č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, ve znění vyhlášky č. 331/2006 Sb., vyhlášky č. 390/2007 Sb., vyhlášky č. 194/2008 Sb., vyhlášky č. 15/2009 Sb., vyhlášky č. 484/2009 Sb. a vyhlášky č. 384/2010 Sb., se mění takto:

        1.  V části „Jihočeský kraj“, písm. b) se za slovo „Dynín,“ vkládá slovo „Habří,“ a za slovo „Libín,“ se vkládá slovo „Libníč,“.

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II  
Zavřít
MENU