440/2011 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 152 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 28. prosince 2011 Autor předpisu: Ministerstvo vnitra
Přijato: 19. prosince 2011 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2012
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 51/2020 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2021
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
440

VYHLÁŠKA
ze dne 19. prosince 2011,
kterou se mění vyhláška č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí
s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností,
ve znění pozdějších předpisů        Ministerstvo vnitra stanoví podle § 3 zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností:


Čl. I

        Vyhláška č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností, ve znění vyhlášky č. 388/2004 Sb., vyhlášky č. 361/2006 Sb., vyhlášky č. 445/2008 Sb., vyhlášky č. 486/2009 Sb. a vyhlášky č. 316/2010 Sb., se mění takto:

        1.  V § 6 ve správním obvodu obce s pověřeným obecním úřadem Bohumín se za slova „obcí Bohumín,“ vkládají slova „Dolní Lutyně,“.

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II  
Zavřít
MENU