423/2011 Sb.Vyhláška o způsobu výpočtu nákladů na činnost odborného lesního hospodáře v případech, kdy jeho činnost hradí stát

Částka: 146 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 22. prosince 2011 Autor předpisu: Ministerstvo zemědělství
Přijato: 15. prosince 2011 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2012
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
423

VYHLÁŠKA
ze dne 15. prosince 2011
o způsobu výpočtu nákladů na činnost odborného lesního hospodáře
v případech, kdy jeho činnost hradí stát        Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 37 odst. 8 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon):


§ 1

Způsob výpočtu nákladů

        (1)  Výše nákladů na činnost odborného lesního hospodáře se stanoví jako součet nákladů za kalendářní dny, kdy odborný lesní hospodář vykonával svou funkci pro vlastníky lesa. Náklady na jeden kalendářní den jsou součinem celkové výměry pozemků určených k plnění funkcí lesa všech vlastníků a pevně stanovené sazby na hektar a den.

        (2)  Sazba se stanoví podle průměrných nákladů na činnost odborného lesního hospodáře a činí 1,20 Kč na hektar a den.

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Způsob výpočtu nákladů
§ 2 - Zrušovací ustanovení
§ 3 - Přechodné ustanovení
§ 4 - Účinnost
Zavřít
MENU