421/2011 Sb.Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, přijatému Parlamentem dne 27. října 2011 a vrácenému prezidentem republiky dne 18. listopadu 2011

Částka: 146 Druh předpisu: Usnesení
Rozeslána dne: 22. prosince 2011 Autor předpisu: Poslanecká sněmovna
Přijato: 6. prosince 2011 Nabývá účinnosti: 22. prosince 2011
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Zavřít
MENU