406/2011 Sb.Sdělení Energetického regulačního úřadu o celkovém množství elektřiny a plynu spotřebovaném v České republice v roce 2010

Částka: 142 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 19. prosince 2011 Autor předpisu: Národní bezpečnostní úřad
Přijato: 12. prosince 2011 Nabývá účinnosti: 19. prosince 2011
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
406

SDĚLENÍ
Energetického regulačního úřadu

ze dne 12. prosince 2011
o celkovém množství elektřiny a plynu spotřebovaném v České republice v roce 2010


        Energetický regulační úřad podle § 17d odst. 4 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 211/2011 Sb., ve smyslu čl. II bodu 17 zákona č. 211/2011 Sb., vyhlašuje pro účely stanovení roční výše zvláštního poplatku na činnost Energetického regulačního úřadu celkové množství elektřiny a plynu spotřebovaných v České republice v roce 2010, za které účastníci trhu s elektřinou a účastníci trhu s plynem v souladu s cenovými předpisy hradí cenu za zúčtování operátora trhu:

. . .

Zavřít
MENU