396/2011 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 545/2006 Sb., o kvalitě dodávek plynu a souvisejících služeb v plynárenství

Částka: 138 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 12. prosince 2011 Autor předpisu: Energetický regulační úřad
Přijato: 5. prosince 2011 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2012
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
396

VYHLÁŠKA
ze dne 5. prosince 2011,
kterou se mění vyhláška č. 545/2006 Sb., o kvalitě dodávek plynu a souvisejících služeb v plynárenství


        Energetický regulační úřad stanoví podle § 98a odst. 2 písm. c) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 158/2009 Sb.:


Čl. I

        Vyhláška č. 545/2006 Sb., o kvalitě dodávek plynu a souvisejících služeb v plynárenství, se mění takto:

        1.  V úvodní větě se slova „§ 98 odst. 7“ nahrazují slovy „§ 98a odst. 2 písm. c)“, číslo „670/2004“ se nahrazuje číslem „158/2009“ a slova „ , k provedení § 17 odst. 7 písm. a) energetického zákona“ se zrušují.

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Účinnost
Zavřít
MENU