392/2011 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 426/2005 Sb., o podrobnostech udělování licencí pro podnikání v energetických odvětvích, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 136 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 12. prosince 2011 Autor předpisu: Energetický regulační úřad
Přijato: 1. prosince 2011 Nabývá účinnosti: 27. prosince 2011
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 8/2016 Sb. Pozbývá platnosti: 1. února 2016
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
392

VYHLÁŠKA
ze dne 1. prosince 2011,
kterou se mění vyhláška č. 426/2005 Sb., o podrobnostech udělování licencí pro podnikání
v energetických odvětvích, ve znění pozdějších předpisů        Energetický regulační úřad stanoví podle § 98a odst. 2 písm. a) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 211/2011 Sb.:


Čl. I

        Vyhláška č. 426/2005 Sb., o podrobnostech udělování licencí pro podnikání v energetických odvětvích, ve znění vyhlášky č. 363/2007 Sb. a vyhlášky č. 358/2009 Sb., se mění takto:

        1.  V § 1 se za slova „zrušení licence“ vkládají slova „a vzory žádostí o uznání oprávnění k podnikání uděleného v jiném členském státě Evropské unie“.

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Přechodné ustanovení
Čl. III - Účinnost
Zavřít
MENU