387/2011 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 3/2008 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (oceňovací vyhláška), ve znění pozdějších předpisů

Částka: 135 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 9. prosince 2011 Autor předpisu: Ministerstvo financí
Přijato: 30. listopadu 2011 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2012
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 441/2013 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2014
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
387

VYHLÁŠKA
ze dne 30. listopadu 2011,
kterou se mění vyhláška č. 3/2008 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb.,
o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
(oceňovací vyhláška), ve znění pozdějších předpisů        Ministerstvo financí stanoví podle § 33 odst. 1 zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů:


Čl. I

        Vyhláška č. 3/2008 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (oceňovací vyhláška), ve znění vyhlášky č. 456/2008 Sb., vyhlášky č. 460/2009 Sb. a vyhlášky č. 346/2010 Sb., se mění takto:

        1.  V § 5 odst. 1 se za slovy „anebo jejichž“ slovo „základní“ nahrazuje slovy „indexovaná průměrná“.

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II  
Zavřít
MENU