379/2011 Sb.Vyhláška o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2012

Částka: 133 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 9. prosince 2011 Autor předpisu: Ministerstvo financí
Přijato: 28. listopadu 2011 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2012
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 392/2012 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2013
Původní znění předpisu

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.


Zavřít

379

VYHLÁŠKA

ze dne 28. listopadu 2011

o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2012

Ministerstvo financí stanoví podle § 189 odst. 4 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce:

§ 1

Základní sazby zahraničního stravného v cizí měně pro rok 2012 jsou stanoveny v příloze k této vyhlášce.

§ 2

Vyhláška č. 350/2010 Sb., o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2011, se zrušuje.

§ 3

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2012.

Ministr:

Ing. Kalousek v. r.

Příloha k vyhlášce č. 379/2011 Sb.

Základní sazby zahraničního stravného pro rok 2012

Příloha PDF (206 kB)
MENU