361/2011 Sb.Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Číselníku zemí (CZEM)

Částka: 126 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 2. prosince 2011 Autor předpisu: Český statistický úřad
Přijato: 22. listopadu 2011 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2012
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
361

SDĚLENÍ
Českého statistického úřadu

ze dne 22. listopadu 2011
o aktualizaci Číselníku zemí (CZEM)


        Český statistický úřad podle § 19 odst. 2 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, oznamuje s účinností od 1. ledna 2012 aktualizaci Číselníku zemí (dále jen „číselník CZEM“) vydaného sdělením Českého statistického úřadu č. 489/2003 Sb. ze dne 18. prosince 2003 a aktualizovaného sděleními č. 534/2006 Sb. ze dne 27. listopadu 2006, č. 394/2010 Sb. ze dne 14. prosince 2010 a č. 167/2011 ze dne 13. června 2011.

        Do aktualizovaného číselníku CZEM jsou promítnuty změny k mezinárodní normě ISO 3166-1, které na svých stránkách publikuje Mezinárodní organizace pro normalizaci (ISO). Změny jsou uvedeny v příloze tohoto sdělení.

. . .

Obsah předpisu:
Příloha - Tab. č. 1: Aktualizované položky Číselníku zemí (změny jsou vyznačené tučně) Tab. č. 2: nově vzniklá položka v Číselníku zemí
Zavřít
MENU