342/2011 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 120/2002 Sb., o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 121 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 29. listopadu 2011 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 26. října 2011 Nabývá účinnosti: 29. listopadu 2011
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 324/2016 Sb. Pozbývá platnosti: 18. října 2016
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
342

ZÁKON
ze dne 26. října 2011,
kterým se mění zákon č. 120/2002 Sb., o podmínkách uvádění biocidních přípravků
a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících zákonů,
ve znění pozdějších předpisůParlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

        Zákon č. 120/2002 Sb., o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 125/2005 Sb., zákona č. 297/2008 Sb. a zákona č. 136/2010 Sb., se mění takto:

        1. V § 1 odst. 1, § 4 odst. 1, § 4 odst. 2 písm. c), § 7 odst. 4, § 8, § 12 odst. 1 a 8, § 24 odst. 1 písm. k), § 24 odst. 3 a 4, § 27 písm. a) až c), § 31a odst. 3, § 32 odst. 1 písm. h) a v § 35 odst. 3 písm. a) se slova „Evropských společenství“ nahrazují slovy „Evropské unie“.

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Účinnost
Zavřít
MENU