337/2011 Sb.Vyhláška o energetickém štítkování a ekodesignu výrobků spojených se spotřebou energie

Částka: 118 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 21. listopadu 2011 Autor předpisu: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Přijato: 11. listopadu 2011 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2013
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 319/2019 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2020
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
337

VYHLÁŠKA
ze dne 11. listopadu 2011
o energetickém štítkování a ekodesignu výrobků spojených se spotřebou energie


        Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 14 odst. 5 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění zákona č. 177/2006 Sb., (dále jen „zákon“) k provedení § 8 odst. 1, § 8 odst. 2 písm. a) a g), § 8 odst. 3 písm. b) a d), § 8 odst. 4 písm. b) a c), § 8 odst. 7, § 8a odst. 1, § 8a odst. 2 písm. a), § 8a odst. 3 písm. d) a e) a § 8a odst. 6 zákona:


§ 1

Předmět úpravy

        Tato vyhláška v souladu s právem Evropské unie1) stanoví

a)   náležitosti označování výrobků spojených se spotřebou energie energetickými štítky a jejich umísťování, provedení a obsah energetických štítků, informačních listů a technické dokumentace, metody a postupy měření, určení třídy energetické účinnosti a seznam výrobků spojených se spotřebou energie,

b)   požadavky na ekodesign, náležitosti označování CE, obsah ES prohlášení o shodě, postupy posuzování shody a předpoklad shody výrobků spojených se spotřebou energie, postupy ověřování požadavků na ekodesign a poskytování informací o výrobku spojeném se spotřebou energie a jeho užívání a seznam výrobků spojených se spotřebou energie.


§ 2

Seznam výrobků spojených se spotřebou energie
pro energetické štítkování

        (1)  Výrobky spojené se spotřebou energie, na které se vztahují přímo použitelné předpisy Evropské unie uvedené v příloze č. 1 k této vyhlášce o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích, jsou

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Seznam výrobků spojených se spotřebou energie pro energetické štítkování
§ 3 - Energetický štítek a jeho umisťování, informační list a technická dokumentace
§ 4 - Seznam výrobků spojených se spotřebou energie pro ekodesign
§ 5 - Požadavky na ekodesign, označování CE a ES prohlášení o shodě
§ 6 - Posuzování shody a předpoklad shody
§ 7 - Postupy ověřování požadavků na ekodesign a poskytování informací
§ 8 - Zrušovací ustanovení
§ 9 - Účinnost
Příloha č. 1 - Seznam přímo použitelných předpisů Evropské unie, týkající se výrobků spojených se spotřebou energie o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích
Příloha č. 2 - Bubnové sušičky prádla
Příloha č. 3 - Pračky kombinované se sušičkou
Příloha č. 4 - Elektrické trouby
Příloha č. 5 - Zdroje světla
Příloha č. 6 - Předřadníky k zářivkám
Příloha č. 7 - Seznam přímo použitelných předpisů Evropské unie, týkající se výrobků spojených se spotřebou energie o požadavcích na ekodesign
Příloha č. 8 - Označování CE
Příloha č. 9 - Postup posuzování shody
Zavřít
MENU