334/2011 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 393/2006 Sb., o zdravotní způsobilosti, ve znění vyhlášky č. 407/2008 Sb.

Částka: 116 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 14. listopadu 2011 Autor předpisu: Ministerstvo vnitra
Přijato: 8. listopadu 2011 Nabývá účinnosti: 29. listopadu 2011
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 226/2019 Sb. Pozbývá platnosti: 1. října 2019
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
334

VYHLÁŠKA
ze dne 8. listopadu 2011,

kterou se mění vyhláška č. 393/2006 Sb., o zdravotní způsobilosti,
ve znění vyhlášky č. 407/2008 Sb.        Ministerstvo vnitra v dohodě s Ministerstvem financí, Ministerstvem spravedlnosti, Bezpečnostní informační službou, Úřadem pro zahraniční styky a informace a Ministerstvem zdravotnictví stanoví podle § 15 odst. 6 a § 79 odst. 6 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů:

Čl. I

        Vyhláška č. 393/2006 Sb., o zdravotní způsobilosti, ve znění vyhlášky č. 407/2008 Sb., se mění takto:

        1.  V § 1 odst. 2 se slova „má být přijat“ nahrazují slovy „se uchází o přijetí“.

        2.  V § 2 odst. 1 se na konci textu písmene c) doplňují slova „vztahujícího se k dosavadnímu výkonu služebního místa“.

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Účinnost
Zavřít
MENU